ЭВАКУАЦИЯ ПО ТУРЕЦКИ

Генералиссимус, есть путь эвакуации?

Generalissimo, bir kaçış planı var mı?

Послушай, Шелдон, существует большая разница, между первым уровнем эвакуации и третим.

Sheldon, bak, birinci seviye tahliyeyle üçüncü seviye tahliye arasında büyük fark var.

Кто у нас ответственный за эвакуацию при пожаре?

Yangın gözcüsü kim?

Какой у вас план эвакуации?

Tahliye planınız var mı?

Binayı derhal tahliye edin.

Энди у Чёрной канарейки, но ей нужна помощь с эвакуацией.

Kara Kanarya Andy’yi aldı ama çıkış noktasına varmak için yardıma ihtiyacı var.

Нужна эвакуация, повторяю, нужна эвакуация.

Tahliye lazım, Yaralılar var, Tahliye lazım!

Вертолёты эвакуации постоянно возвращаются начиная с заката.

Günbatımından beri, helikopterler dört seferdir gidip geliyor.

Мы должны начать эвакуацию прямо сейчас.

Tahliyeye hemen başlamalıyız.

Это массовая эвакуация.

Bu bir toplu tasfiye.

Мне нужно, чтобы ты отложил эвакуацию.

Bu tahliyeyi ertelemeni istiyorum.

Если Россию действительно беспокоит судьба гражданского населения, она должна действовать немедленно, добиваясь условий для эвакуации гражданских лиц и раненых, доставки гуманитарной помощи, и, в первую очередь, прекращения неизбирательного обстрела Хомса.

Eğer Rusya iddia ettiği gibi sivillerin yaşadığı çileden kaygı duyuyorsa derhal sivillerin, yaralıların ve insani yardımın güvenli geçişine izin verecek ve herşeyden önemlisi Humus’u hedef gözetmeksizin bombalamaktan vazgeçmesini sağlayacak bir düzenleme için aracılık etmelidir.

Когда на территории, где располагался Зал Царства, был отменен приказ об эвакуации, прибывшие туда братья увидели, что здание Зала покосилось, дало трещины и имело другие повреждения.

İbadet Salonunun olduğu bölgedeki boşaltma emri kaldırılıp, kardeşler geri döndüklerinde İbadet Salonunu hasar görmüş bir halde buldular; bina yan yatmış ve duvarları çatlamıştı.

Надо начать эвакуацию.

İnsanları tahliye etmeye başlamalıyız.

Эвакуация людей из близлежащих районов началась в течение следующих нескольких дней.

Sonraki birkaç gün içinde faciaya yakın bölgelerde yaşayanların tahliyesine de başlandı.

Мы проводим эвакуацию.

Önlem amaçlı binayı boşaltacağız.

Пока я успел добраться до комцентра, прозвучал сигнал к эвакуации и системы коммуникаций отключились.

Operasyon merkezine ulaşamadan tahliye alarmı çaldı ve iletişim sistemleri bozuldu.

Узнайте, возможна ли эвакуация, без обнаружения нас Геей.

Gaia’ya geldiğimizi belli etmeden bölgeyi boşaltmalarını söyle.

Burayı tahliye etmemiz gerek.

Однако возможность того, что матросы сознательно вознамерились остановить эвакуацию правительства, нельзя исключать.

Bununla birlikte, denizcilerin hükümetin tahliyesinin durdurulmasını kafasına koymuş olduğu ihtimali yok sayılamaz.

Начнем эвакуацию по-тихому, один кабинет за раз.

Sessizce bütün sınıfları teker teker, tahliye etmeye başlayacağız.

Olay yerinde polis memurları şu anda Lennox Gardens’taki zorunlu tahliye uygulamasının geçen son saatte gittikçe şiddetlendiğini söylüyorlar.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод «Эвакуация» на турецкий

Быстрая эвакуация является важным шагом в цепи.

Hızlı bir tahliye, zincirin önemli bir adımıdır.

Начата эвакуация украинских граждан из Сирии в связи с напряженной обстановкой в стране.

Ukrayna, Suriye’de yaşayan vatandaşlarını ülkedeki yoğun çatışmalar nedeniyle tahliye etmeye başladı.

Tahliye tamamlanmıştı, ekibim son görevi,

Эвакуация гражданских лиц, 1 июля 1941 года.

Эвакуация: эвакуируйтесь с каждой карты в драматическом финале, где вам придется сражаться с другими выжившими игроками за право попасть в вертолет.

Tahliye: Her haritadan, hayatta kalan diğer oyuncularla helikopter tahliyesi için savaştığın dramatik bir finalle kurtul

Эвакуация из Северной России, 1919.

Kuzey Rusya’nın Tahliyesi, 1919 (1920)

21 августа: директива Гитлера Nº 34 предписывает «Окружение Ленинграда совместно с финнами.» 20-27 августа: Эвакуация гражданского населения остановлена, так как заблокированы железные дороги и другие выходы из Ленинграда.

Вся связь блокируется пока не закончится эвакуация.

Tahliye bitene kadar tüm iletişimler engellenmiş durumda.

Пробка длилась в течение двух суток, но эвакуация спасла миллионы жизней.

Trafik sıkışıklığı iki gün sürdü, ancak tahliye milyonlarca can kurtardı.

Сначала угроза взрыва, потом вынужденная эвакуация.

Önce bomba ihbarı, şimdi de zorunlu tahliye.

Кроме того, такая эвакуация, как правило, бывает неполной.

Ayrıca, böyle bir tahliye, kural olarak, eksiktir.

Службы экстренного реагирования, медики, массовая эвакуация.

İlk müdahaleciler, tıbbi yardım, kitle tahliye.

Это добровольное переселение, а не эвакуация.

Bu gönüllü bir göç tahliye değil.

Общая эвакуация, сорванный тендер, потерянные деньги.

Toplu tahliye, sabote edilen yarışma, kaybedilen paralar.

Мы в затруднительном положении, требуется срочная эвакуация.

Sıkışmış durumdayız ve acilen tahliye gerekiyor.

По северной лестнице — пожарные, по южной — эвакуация.

Kuzey merdivenlerinden yangın müdahalesi, güneyden tahliye.

Это обязательная эвакуация в церковь Святого Михаила.

St. Michael’da zorunlu tahliye var.

Эта операция, которая вошла в историю как крупнейшая эвакуация населения морем, носила название «Ганнибал».

Nüfusun deniz yoluyla en fazla tahliyesi olarak tarihe geçen bu operasyona «Hannibal» denildi.

Полная эвакуация индустриализованного мира практически невозможна.

Sanayileşmiş bir dünyanın tam bir tahliyesi pratik olarak imkansızdır.

Основная задача боевой группы ПСС заключается в поиске и эвакуация экипажей и пассажиров сбитых летательных аппаратов.

MSS savaş grubunun ana görevi, düşmüş uçakların ekiplerini ve yolcularını aramak ve tahliye etmektir.

Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: . Точных совпадений: . Затраченное время: мс

Эвакуировать зал врат.

Geçit odasını boşaltın.

Из-за него пришлось эвакуировать единственную больницу.

O hastaneden taburcu olan son kazazedeydi.

Передайте всем судам поблизости эвакуироваться немедленно.

Bu civarda bulunan tüm gemilerin ayrılması için uyarı gönder.

Нужно всех эвакуировать через вентиляцию.

Herkesin havalandırma boşluğundan kaçması-

Четыре израильских поселения были эвакуированы Израилем в 2005 как часть одностороннего плана размежевания .

Valilik sınırları içerisindeki dört Yahudi yerleşimi 2005’te İsrail’in tek taraflı geri çekilme planı çerçevesinde boşaltılmıştır.

Людей эвакуировали из-за потопа.

İnsanlar selden dolayı tahliye edildi.

Тебе нужно эвакуировать всех как можно скорее.

Elinden geldiğince çabuk herkesi tahliye etmelisin.

К счастью, она и другие члены семьи были заблаговременно эвакуированы, но они лишились жилья и, как вы видите, практически всего, что в них находилось.

Neyse ki, onlar ve diğer aile bireyleri zamanında dışarı çıktılar, fakat evlerini kaybettiler ve gördüğünüz gibi, evlerindeki onlara ait olan hemen hemen her şeyi.

Мы начали эвакуировать людей с побережий континента.

İnsanları sahilden uzaklaştırmaya başladık.

Üst katların çoğu boşaltıldı, yani eğer hala aç ise, bence-

Поэтому я приказал послу начать эвакуировать гражданский персонал.

Bu yüzden de büyükelçiye oradaki tüm sivil vatandaşlarımızın ülke dışına tahliyesine başlaması emrini verdim.

Нужно эвакуироваться, пока все удерживающие двери не закрылись.

Kapanın bütün kapıları kapanmadan acil tahliye yapmalıyız.

Элли не было с нами, когда нас эвакуировали.

Biz ayrılırken, Ellie bizimle değildi.

Мы не можем эвакуировать полстраны потому что один ученый думает, что климат изменяется.

Bir bilimadamı iklimin değiştiğini düşünüyor diye ülkenin yarısını boşaltamayız.

На данный момент, мы не верим, что сможем эвакуировать агента.

» Varlığı » şu an kurtarabileceğimizi sanmıyoruz.

Тебе необходимо эвакуировать прибрежную зону мумбаи

Mumbai ‘ nin sahil kıyısını tahliye etmen gerekiyor

Я приказал всем эвакуироваться еще вчера.

Dün herkesin getirilmesini söyledim.

Я думал ты собираешься эвакуироваться с остальными резидентами.

Diğer ev sakinleriyle beraber tahliye edileceğini sanıyordum.

Они начали эвакуировать их, но в последнюю минуту убили.

Onlan tahliye ettiler, sonra, son dakikada öldürdüler.

Мы тут же эвакуировались.

Orayı terk etmek üzere hemen düzenlemeler yaptık.

Hayvanat bahçesi boşalsın.

Мы заставим Снайдера эвакуировать школу, и будем надеяться, что убийца не поджидает снаружи.

Snder’ı okulu boşaltmaya ikna edeceğiz ve katilin dışarıda beklemiyor olması için dua edeceğiz.

Утечка была обнаружена за минуты до взрыва все люди были успешно эвакуированы.

Kaçak, patlamadan birkaç dakika önce tespit edilmiş ve tüm personel güvenli biçimde tahliye edilmişti.

Его нужно было эвакуировать.

Sıhhi tahliye göndermeleri gerekiyordu.

Вы же говорили, что этаж эвакуирован?

Butün katın boşaltıldığını söylemiştiniz

Джулия, это повсеместная .
Julia, zorunlu tahliye var.

через четыре часа.
Tahliyeye son dört saat.

Повторяю, нужна срочная .
Tekrar ediyorum. Derhal tahliye gerek.

Займите наблюдательную позицию, и ждите, может потребоваться .
Gözetleme pozisyonunuzu koruyun, ve yaralı tahliyesi için hazır bekleyin.

й пункт: людей из зоны бедствия.
Birincisi, hasarli bölgedeki tüm insanlari tahliye etmek.

Как проходит горожан?
Halkın tahliyesi nasıl gidiyor?

Всем подразделениям в районе границы Ашленда: немедленная .
Ashland ve Division bölgesindeki tüm birimler derhal alanı boşaltın.

Службы экстренного реагирования, медики, массовая .
İlk müdahaleciler, tıbbi yardım, kitle tahliye.

продвигается медленно, мадам.
Tahliye işlemi yavaş sürüyor efendim.

Вся эта выводит меня из себя.
Of, şu tahliye olayı beni geriyor.

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию «Сообщить о проблеме» или напишите нам

Изучайте иностранные языки, смотрите перевод миллионов слов и выражений, проверяйте их употребление на реальных примерах благодаря нашей технологии поиска на основе двуязычных данных!

Бесплатный переводчик онлайн с русского на турецкий

За короткий промежуток времени Турция вошла в число ключевых торговых партнеров России, а за последние 20 лет стала главным направлением российского международного туризма. В текущих условиях Турция представляется для российского бизнеса идеальным хабом, который соединяет Европу, Азию и Африку. Она также превратилась в одно из самых популярных мест релокации русскоговорящих людей.

Однако на пути успешной адаптации может встать языковой барьер, так как турецкий язык довольно сложен для изучения, особенно для носителей русского языка.

Прежде всего, турецкий — агглютинативный язык, это значит, что образование грамматических форм и новых слов происходит путем присоединения суффиксов к корню или основе слова. Таким образом, там, где в русском языке два, три слова или больше, в турецком может быть всего одно!

Например, мой друг — arkadaşım(arkadaş — друг),  я могу сделать — yapabilirim (yapmak — делать).

У глаголов выделяются 5 простых времен и 7 сложных, а у существительных целых 8 падежей.

Еще один подвох в том, что порядок слов в турецком строго определен, но совершенно не совпадает с русским. Например, если вы захотите сказать «Это вредно для твоего здоровья.», то слова в предложении должны стоять в следующем порядке «Это здоровья твоего для хорошо не» — Bu sağlığın için iyi değil.

Поэтому важно не только знать, как переводится то или иное слово, но и где ему место в предложении. P ROMT. One мгновенно переведет ваш текст с турецкого на русский, а наши контекстные примеры с переводами проиллюстрируют употребления слов в предложениях.

Бесплатный онлайн-переводчик PROMT. One является достойной альтернативой популярным сервисам перевода на русский турецкий и с турецкого на русский.

Нужно больше языков?

PROMT. One бесплатно переводит онлайн с русского на английский, азербайджанский, арабский, греческий, иврит, испанский, итальянский, казахский, китайский, корейский, немецкий, португальский, татарский, туркменский, узбекский, украинский, финский, французский, эстонский и японский.

Тебе нужен официальный приказ об отстранении и группа эвакуации.

Komuta devriyle ilgili resmi bir yazı ve tahliye ekibi lazım.

И в считанные недели в местах эвакуации налаживалось производство для фронта.

Birkaç hafta içinde de tahliye edilen yerlerde cepheye yönelik üretim örgütlendi.

Во время эвакуации лагеря Доннели выражает свою любовь к Бэнкс.

Kampın tahliyesi sırasında, Donnelly Banks’a olan sevgisini ifade ediyor.

Но гуманитарного коридора для безопасной эвакуации жителей по-прежнему нет.

Aynı zamanda sivillerin tahliyesi için insani koridor da açılacakmış.

Нам требуются более эффективное планирование и системы эвакуации.

Tahliye için daha iyi planlama ve sistemlere ihtiyacımız var.

Вы должны забрать нас с крыши башни эвакуации.

Bizi tahliye kulesinin çatısından almanız lazım.

Для эвакуации все уже было готово.

Artık tahliye için her şey hazırdı.

Мой брат рассказал мне каким рассудительным ты был в течении всей эвакуации.

Kuzenim, tüm tahliye süreci boyunca nasıl aklı başında davrandığını anlattı.

И сейчас я подготовлю ваш корабль к эвакуации.

Şu anda da geminizi tahliye için hazırlayacağım.

Найдите место посадки для немедленной эвакуации.

Acil tahliye için derhal bir iniş sahası bul.

Можно использовать один из туннелей для эвакуации.

Tahliye için erzak tünellerinden biri kullanılabilir.

Использовать для эвакуации один из туннелей снабжения.

Резервные планы для непрерывности правительства и эвакуации лидеров были осуществлены вскоре после нападений.

İçin acil durum planları hükümet devamlılığı ve liderlerin tahliye yakında saldırılarından sonra uygulanmıştır.

Они пришлют за вами группу эвакуации.

Sizi almak üzere bir tahliye ekibi gönderecekler.

Зажженные беспилотники с голосовыми сообщениями могут быть использованы для направления сотрудников или общественности на оптимальный маршрут выхода в случае массовой эвакуации.

Sesli mesajlaşma ile yanan dronlar, toplu tahliye durumunda çalışanları veya halkı en iyi çıkış yoluna yönlendirmek için kullanılabilir.

Вышли их к моей локации и подготовь команду для эвакуации.

Olduğum yere gönderin ve başka bir tahliye ekibi hazırlayın.

На данный момент необходимости в эвакуации нет.

Ancak şu andan itibaren tahliye ihtiyacı oluşmadı.

Садитесь на метро для немедленной эвакуации.

Tahliye için hemen metro vagonlarına binin.

Все дома будут охраняться полицией в период эвакуации.

Tahliye sırasında tüm apartmanlar milis görevlileri tarafından korunacaktır.

Вооруженные силы Южной Африки направили для оказания помощи в спасательных работах и эвакуации.

Kurtarma ve tahliye çabalarına yardımcı olmak için Güney Afrika askeri personeli bölgelere gönderildi.

Эвакуация перевод на турецкий

367 параллельный перевод

Эвакуация под угрозой. Переходим к плану бета.

Beta protokolüne geçiyoruz.

Çocuklar tahliye ediliyor.

В виду серьезности международной ситуации, Правительство Её Величества решило, что первоочередной задачей этих комитетов должна будет стать эвакуация гражданских лиц, исходя из определенной пропорции, в более безопасные области в Уэльсе, Озерном крае, части Нортамберленда, Мидлендса, юго-западной Англии, Дорсета,

Именно поэтому есть вероятность того что, массовая эвакуация может провалиться, так как неизвестно, сколько женщин откажутся покинуть своих мужей и свои дома, чтобы проследовать с ограниченным багажом в неизвестные города, и там быть подселенными к чужим семьям.

Медицинская эвакуация. Знаете, что это было, капитан?

Вы можете понять, что произошло?

Эвакуация? И момент триумфа?

Ждет ли нас победа?

Сэр, эвакуация Т-47 займет некоторое время.

Отпустите тяжелые вещи. С собой мы можем взять только небольшие вещи.

Мне нужна срочная эвакуация.

— К отъезду приготовились.

Говорят об эвакуации приюта и тому подобное.

Один Блейзер, повторяю: необходима срочная эвакуация.

Первый Блейзер, повторяю, ты должен вытащить нас отсюда.

— Срочная эвакуация.

Давайте эвакуировать экипаж.

Начальник докладывает: плот закреплен, эвакуация продолжается.

Гвардия завершила приготовления к увольнению офицера.

Эвакуация По оценкам Кроноса, это займет примерно 50 земных лет.

Полная разгрузка Кроноса охватит период в 50 земных лет. Первая стадия:

критический отказ системы жизнеобеспечения. Требуется эвакуация.

Система экологического обеспечения дала сбой, требуют экстренной эвакуации.

Эвакуация равна самоубийству.

Эвакуация становится самоубийством.

Отверстие в багажнике. Немедленно эвакуируйтесь.

Идет эвакуация населения, есть сообщения о пострадавших.

Мирные жители были эвакуированы, и, как сообщается, во многих районах они получили ранения.

Просто чтобы убедиться, что эвакуация прошла успешно.

Только не пропустите действо во время эвакуации.

На корабле объявлена ​​эвакуация.

На корабле объявлена ​​тревога об эвакуации.

Лилена, ты знаешь, что вызывает преждевременную эвакуацию?

Лелайна, ты знаешь наказание за досрочную выписку.

У НАС осталось максимум 48 часов, прежде чем она взорвется, уничтожив планету и НАС. Точно. — Сколько времени займет эвакуация?

— Сколько времени займет эвакуация?

— Эвакуация, эвакуация!

— Эвакуируем корабль!

Требуется экстренная эвакуация на Землю.

Через 30 секунд я буду там. Я запрашиваю разрешение на экстренную посадку.

Хорошо. Танго Тринадцать, Разрешение на Посадку.

Сейчас же очистите территорию.

Проект доктора Бена по биоразнообразию. Роберт Торренс. Я хочу экстренной эвакуации из секции Z15.

Требуется немедленная эвакуация из сектора Z-15.

требует немедленной эвакуации из секции Z15.

эвакуация. Многие переехали.

Все они либо уехали из города, либо перешли в другую школу.

Эвакуация города завершена.

Эвакуация города завершена.

Эвакуация персонала класса D по тревоге C завершена.

Эвакуация гражданского персонала и персонала класса D завершена в соответствии с тревогой раздела C.

— В противном случае идет эвакуация.

— Похожа на Талию.

После такой эвакуации, какой-то природный катаклизм, так говорили.

Эвакуироваться. Они сказали, что это стихийное бедствие.

Рекомендуется немедленная эвакуация.

Рекомендуется эвакуация.

Палуба аварийной эвакуации 5.

Аварийная эвакуация на 5 палубе.

Эвакуация гостей ковчега займет не более двух дней. И начнется оно двенадцатого августа.

Эвакуация лиц, имеющих право на убежище, займет менее двух дней и начнется 12 августа.

Вы понимаете, во что обойдется людям эта эвакуация?

Вы понимаете, чего может стоить эта разрядка?

Черт! Она считает, что для меня это преждевременная «эвакуация».

Девушка поймёт, что я скоро уйду!

— Эвакуация может и не потребоваться.

— Эвакуация может оказаться ненужной.

Эвакуация завершена.

— Наверное, это эвакуация.

— Наверное, эвакуация.

Мы должны вытащить его отсюда!

Экстренная эвакуация. — Отличная работа.

Эвакуационные капсулы заперты.

Помимо аварийных работников, больше всего пострадали те, кто оставался в сильно загрязненных городах и деревнях к северо-западу от электростанции в течение четырех месяцев до эвакуации.

Отдельные аварийные работники, которые пострадали больше всего, были эвакуированы сначала на северо-западе электростанции, которая оставалась в некоторых крайне загрязненных городах и селах до четырех месяцев.

Между тем из сектора Газа продолжается эвакуация лиц, имеющих двойное гражданство.

Gazzede çifte vatandaşlığa sahip kişilerin tahliyesi de dün devam etti.

Дилатация и эвакуация — другой метод проведения аборта клинически.

Genişletme ve Tahliye (D & E), klinik kürtaj prosedürünün bir başka türüdür.

Первая помощь, борьба с пожаром, эвакуация работников, серьезная и надвигающаяся опасность

İlkyardım, Yangın Söndürme, İşçilerin Tahliyesi ve Ciddi ve Ani Tehlikeler

Займите наблюдательную позицию, и ждите, может потребоваться эвакуация.

Эвакуацию перевод на турецкий

259 параллельный перевод

Запрос на немедленную эвакуацию.

Acil tahliye talep ediyorum.

Начиная с 09-00 завтра, мы должны обеспечить эвакуацию полной квоты в 60.000 человек, исходя из пяти приоритетных категория.

Если они сами приходят к нам на эвакуацию, они — беженцы.

Tahliye edilmek için onlar gelmişlerse bize sığınmış olurlar.

В запросе на эвакуацию отказано.

Alım talebi reddedildi.

Мистер Ворф, проследите, чтобы служба безопасности провела полную эвакуацию этих палуб.

— Bay Worf, güvenliğe o güvertelerdeki bütün personeli tahliye etmelerini söyleyin.

Если у них ничего не получится в течение следующих 48 часов, мы будем вынуждены начать эвакуацию.

48 saat içinde başarılı olamazlarsa, tahliyeye başlamak zorunda kalacağız.

Правда ли, что вам было поручено организовать эвакуацию с Бэйджора?

Evet. Bajor’un tahliyesinden sorumlu olduğunuz doğru mu?

Майор, организуйте эвакуацию с причалов.

Binbaşı, bölmelerin tahliyesini koordine edin.

Они дали всем не-баджорцам 7 часов на эвакуацию.

Bojoralı olmayanlara ayrılmaları için yedi saat verdiler.

— Тогда вы должны начать эвакуацию.

— O zaman orayı boşaltmalısın.

Я имею в виду полную эвакуацию — всех наших инструментов и материалов.

Komple tahliyeden bahsediyorum, bütün yıldız filosu aletleri, malzemeleri.

Мостик — транспортному отсеку : начать эвакуацию.

Köprüden ışınlama odalarına, tahliyelere başlayın.

Продолжайте эвакуацию ромуланского корабля. Вы найдете Ла Форджа в машинном отделении ромуланцев.

Motor dairesinde La Forge’u bulacaksın.

Все остальные начинайте эвакуацию.

Diğerleri, tahliyeyi sağlayın.

Если придется начать эвакуацию, мы не сможем вывести всех.

Tahliye emri verirsek herkesi çıkarmamız mümkün değil.

Мы начинаем эвакуацию.

Tahliye işlemlerine başlıyoruz.

Когда начинать эвакуацию?

Bir kelime bile yok. Herkesi dışarı çıkarsak?

Ладно, Чарли. Придётся начать эвакуацию.

Tamam Charlie, biz okulu boşaltmaya başlıyoruz.

Сколько тебе платят за эвакуацию машины? Две сотни?

Arabayı çekmen için ne kadar ödüyorlar?

Бенджамин, потребуется по крайней мере 2 минуты на эвакуацию корабля Дуката.

Benjamin, Dukat2ın gemsini tahliye etmek en az iki dakika sürecek.

Но если вы не сделаете это в течение двух часов, я начну эвакуацию станции.

Fakat bunu 2 saat içinde yapamazsanız istasyonu tahliye etmeye başlayacağım.

Прикажите начать эвакуацию городов.

O şehirleri boşaltsınlar.

Президент приказал начать эвакуацию.

Başkan burayı boşaltmanızı emretti.

Власти приказали начать эвакуацию Лос-Анджелеса и близлежащих районов.

Yetkililer Los Angeles’ı boşaltmaya başladılar.

Если все чисто, можете начинать эвакуацию.

Güvenli olduğundan emin olunca tahliyeye başlayabilirsiniz.

Я предлагаю немедленно начать эвакуацию «.

«Tahliye planlarının hemen başlatılmasını öneriyorum.»

И пока никаких транспортных кораблей или другого признака, что они начинают эвакуацию.

Ve hala hiç bir gemiye nakil etkinliği yok. ya da tahliyeye dair başka bir işaret.

На эвакуацию 14 минут.

Binayı boşaltman için 14 dakikan var.

Начинайте немедленную эвакуацию.

Acilen tahliyeye başlayacaksınız.

Они смогут закончить эвакуацию.

Tahliye işlemini bitirebilirler.

Его эвакуировали на 2 минуты.

У вас есть две минуты, чтобы опустошить.

Нам следует начать эвакуацию.

Мы можем начать процесс извлечения.

Началась эвакуация.

Рекомендую немедленно начать эвакуацию города.

Здесь рекомендуется выгрузить Шери.

— Требовать немедленной эвакуации.

— Мы ищем Ацил Тахлие.

Звезда-41, прибытие на место, начало эвакуации.

Йылдыз 41 эвакуирует раненых на поле Энказ.

Штаб, Четвертый отряд Просит Эвакуация.

Карарга, Дёрдунчю Манга сиххи хочет Тахлие.

У нас есть 3 часа, чтобы начать эвакуацию.

У вас есть три дня, чтобы начать нашу эвакуацию.

До эвакуации планеты пройдут годы.

Чтобы уничтожить все планеты, нужны годы.

Вас эвакуировали на три дня.

У вас есть три дня на тестирование.

По приказу генерала Бауэра начать немедленную эвакуацию базы.

Эвакуировать базу Ацилен по приказу генерала Бауэра.

— Надо ускорить эвакуацию.

— Меньше суток. — Нам придется ускорить процесс эвакуации.

— Обещаю вам завершить эвакуацию, как и планировалось!

Выпускной заканчивается, как и планировалось. Вы понимаете?

В Руанде быстрое продвижение повстанческой армии тутси привело к массовой эвакуации беженцев в сторону Конго.

Агентства по оказанию помощи из Руанды сообщают о резком росте численности повстанческой армии тутси, эвакуирующей беженцев-хуту в Конго.

— бесплатная эвакуация на базе «Альфа».

Начинаем эвакуацию оставшихся людей.

Начинайте уничтожать людей Калана.

— 80%. Ладно, нам придется продолжить эвакуацию.

Хорошо, нам всё равно нужно опустошить.

— Бен Бинбаши Кираим.

Этическое гражданство необходимо как можно скорее.
Эти гражданские лица должны быть эвакуированы в первую очередь.

Мы определились с южным туннелем.
Мы вышли из южного туннеля, пока он не опустел.

На улицах полно людей, полиция пытается построить здание.
Улицы напоминают день ана-бабы, когда полиция пытается эвакуировать здания.

Будьте готовы к стоянке, но делайте это осторожно.
Приготовьтесь эвакуировать станцию, но не стесняйтесь.

Почему мы помогаем тысячам людей? Вместо этого мы ищем пропавшего человека.
Почему мы не помогаем эвакуировать тысячи людей, а ищем ни одного пропавшего человека?

Нам пора на палубу.
Мы должны расчистить пробел между первой и второй палубами. Япин.

Могу я сделать всё за минуту?
Herkesi sakika içinde tahliye ediliye miyiz?

Вам нужна прибрежная зона Мумбаи.
Побережье Сахил Мумбаи необходимо убрать.

Мне нужны сторонники повстанцев, такие как вы.
Мы пришли сюда, чтобы истребить таких противников Империи, как вы.

Подожди. Манхэттен?
Опустошение Манхэттена?

Требуется полноценный нижний ангар.
Мы должны устранить всех альтернативных ката.

Немедленно увлажните это место.
Bütün bözüyi здесь tahliye etmemiz lâzım.

все из отеля.
Удалить все отели!

Сразу после этого звонка вы должны отправить Правительство и Королевскую семью в отведенный для них бункер.
Если этот телефон позвонит, вам придется эвакуировать правительство и королевскую семью в их самые глубокие бункеры.

Мы должны здание.
Нам нужно освободить это сооружение.

Всё, что нужно.
Дали тахлие этмек я должен.

Оцените статью
Эвакуаторов.нет